Austrálsky pastiersky pes

Australian shepherd

 

 

Pôvod:  USA

Použitie: farmársky pastiersky pes

Klasifikácia: 1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia ovčiarske psy, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu: 24. 7. 1996

 

Krátky prehľad histórie: Aj keď existuje mnoho teórií o pôvode austrálskeho pastierskeho psa, plemeno, ako ho dnes poznáme, sa vyvinulo výlučne v USA. Austrálsky pastiersky pes dostal meno kvôli súvislosti s baskickými pastiermi, ktorí prišli do USA z Austrálie v 19. storočí. Popularita austrálskeho pastierskeho psa rástla nepretržite po 2. svetovej vojne s rozmachom westernového jazdenia, ktoré sa stalo známym širokej verejnosti prostredníctvom rodea, konských výstav, filmov a televíznych šou. Prirodzene flexibilná a ľahko ovládateľná povaha z neho robí neodmysliteľnú súčasť amerických fariem a statkov. Americkí dobytkári pokračovali vo vývoji plemena, zachovávajúc jeho mnohostrannosť, inteligenciu, silné inštinkty voči stádu a výrazný vzhľad, ktorý mu ako prvý zaručil obdiv.

Hoci každý jedinec je jedinečný sfarbením a znakmi, všetky austrálske pastierske psy sa vyznačujú absolútnou oddanosťou svojej rodine. Ich mnohé dobré vlastnosti im zaručili trvalú obľubu.

 

Celkový vzhľad: austrálsky pastiersky pes je dobre vyvážený, mierne predĺženého formátu, strednej mohutnosti a veľkosti, so sfarbením, ktoré je veľmi rôznorodé. Je pozorný, živý, pružný, aktívny, pevný a svalnatý bez hrubosti. Má srsť strednej dĺžky a štruktúry. Chvost je kupírovaný alebo prirodzene krátky .

 

Povaha a správanie: austrálsky pastiersky pes je inteligentný pracovný pes so silnými inštinktami voči stádu a stráženiu. Je oddaný spoločník a má silu pracovať celý deň. Má vyváženú povahu, je dobromyseľný a zriedka hašterivý. Pri prvom stretnutí môže byť trocha zdržanlivý.

 

Veľkosť, proporcie a substancia

Veľkosť: ideálna výška pre psy je 51–58 cm, sučky 46–53 cm. Na úkor veľkosti sa však nemá obetovať kvalita.

Proporcie: pri meraní od predhrudia po zadnú časť stehien a od kohútika po zem je austrálsky pastiersky pes mierne dlhší než vysoký.

Substancia: pevne stavaný s primeranými kosťami. Psy vyžarujú mužnosť bez toho, aby boli hrubé. Sučky sú jemnejšie, ale nemajú ľahké kosti.

 

Hlava: má čisté obrysy, je silná a suchá. Jej veľkosť by mala byť primeraná k telu.

Papuľa: rovnako dlhá alebo trocha kratšia ako temeno. Pri pohľade zboku sú horné línie temena a papule rovnobežné, oddelené primeraným, dobre vyznačeným čelovým sklonom. Papuľa sa mierne zužuje smerom k ňucháču a je na konci zaoblená.

Výraz: vyjadruje vnímavosť a inteligenciu, je pozorný a dychtivý.

Pohľad má byť čulý, ale priateľský.

Oči: hnedé, modré, jantárové alebo akákoľvek ich kombinácia, vrátane škvŕn a mramorovania. Majú mandľový tvar, nie sú vypúlené ani vpadnuté. Modroškvrnité a čierne psy majú čierne pigmentované viečka. Červenoškvrnité a červené psy majú pečeňovo pigmentované viečka.

Uši: trojuholníkové, primeranej veľkosti a hrúbky, nasadené vysoko na hlave. Keď pes spozornie, zlomia sa dopredu alebo nabok ako ružičkové ucho. Stojacie alebo visiace uši sú vážnou chybou.

Temeno: ploché alebo mierne vyklenuté. Výbežok medzitemennej kosti môže mierne vystupovať. Temeno je rovnako dlhé ako široké.

Čelový sklon: primeraný, dobre vyznačený.

Ňucháč: modroškvrnité a čierne jedince majú čierno pigmentovaný ňucháč a pysky. Červenoškvrnité a červené jedince majú pečeňovo (hnedo) pigmentovaný ňucháč a pysky. Škvrnité jedince smú mať drobné ružové škvrnky, ktoré však nesmú presiahnuť 25% plochy ňucháča pri psoch nad 1 rok, čo sa pokladá za závažnú chybu.

Chrup: kompletná sada silných bielych zubov, mala by tvoriť nožnice alebo kliešte.

Diskvalifikácia: podhryz alebo predhryz o viac ako 0,3 mm. Ak sa zuby nedotýkajú kvôli tomu, že stredné rezáky sú krátke a inak je zhryz správny, nepokladáme to za podhryz. Zuby polámané alebo chýbajúce následkom nehody sa nepenalizujú.

 

Krk, horná línia, telo

Krk: mocný, primerane dlhý, pri kohútiku mierne klenutý, dobre vsadený do pliec.

Horná línia: chrbát rovný a silný, pevný a vodorovný od kohútika až po bedrové hrbolce.

Krížová kosť: primerane klesá.

Hrudník: nie široký, ale hlboký, najnižšie miesto siaha po lakte.

Rebrá: dobre klenuté a dlhé, nie súdkovité ani ploché.

Dolná línia: primerane vtiahnutá.

Chvost: rovný, kupírovaný alebo prirodzene krátky, nemá presahovať 10 cm.

 

Predné končatiny

Plecia: lopatky dlhé, ploché, pomerne blízko pri kohútiku a posadené dozadu. Rameno, ktoré by malo byť približne rovnako dlhé ako lopatka, zviera približne 90° uhol s líniou pliec, s prednými končatinami, ktoré sú rovné a smerujú kolmo na zem.

Končatiny: rovné a mocné. Kosti sú silné, skôr oválne než okrúhle.

Nadprstia: stredne dlhé, veľmi mierne klenuté. Vlčie pazúriky sa môžu odstrániť.

Labky: oválne, kompaktné, pevne zovreté, prsty dobre klenuté. Vankúšiky sú hrubé a pružné.

Zadné končatiny

Vzdialenosť zadných končatín je rovnaká ako vzdialenosť predných končatín v pleciach. Zauhlenie panvy a stehna je rovnaké ako zauhlenie lopatky a ramena, tvorí približne pravý uhol.

Kolená: jasne vyznačené, päty sú primerane zauhlené.

Päty: krátke, kolmé na zem a paralelné pri pohľade zozadu. Vlčie pazúriky sa musia odstrániť.

Labky: oválne, kompaktné, pevne zovreté, prsty dobre klenuté. Vankúšiky sú hrubé a pružné.

 

Osrstenie

Srsť: strednej štruktúry, rovná až vlnitá, odolná voči počasiu, stredne dlhá. Podsada môže byť rôzne hustá v závislosti od podnebia. Srsť je krátka a hladká na hlave, ušiach, na prednej strane predných končatín a pod pätami. Zadné strany predných končatín majú zástavy, na zadných končatinách sa tvoria nohavice . Hriva je výraznejšia pri psoch než pri sučkách. Netypické osrstenie je závažnou chybou.

Farba: modroškvrnitá, čierna, červenoškvrnitá, červená, s bielymi znakmi alebo bez nich, s pálenými (medenými) miestami alebo bez nich. Línia bieleho límca na koži nepresahuje kohútik. Biela je prípustná na krku, hrudníku, končatinách, spodnej strane papule. Biela lysinka a biely znak na hrudi, ktorý dosahuje 10 cm od spodnej strany, ak sa meria vo vodorovnej línii lakťov. Biela na hlave by nemala dominovať a oči musia byť úplne ohraničené pigmentom. Škvrnité jedince zvyknú vekom tmavnúť.

Diskvalifikácia: biele striekance, t. j. biela farba na tele medzi kohútikom a chvostom, po stranách medzi lakťami a zadnými končatinami pri všetkých farbách.

 

Pohyb: austrálsky pastiersky pes má plynulý, voľný a ľahký pohyb. Pohyb je pružný s plynulým, výdatným záberom. Predné a zadné končatiny sa pohybujú rovno a paralelne s centrálnou líniou tela. Ako sa rýchlosť zvyšuje, labky (predné a zadné) sa približujú k centrálnej osi psa, pričom chrbát zostáva pevný a rovný. Austrálsky pastiersky pes musí byť aktívny a schopný okamžite zmeniť smer alebo typ pohybu.

 

Chyby:

Diskvalifikácia:

          podhryz alebo predhryz väčší než 0,3 mm,

          biele striekance, čo znamená biela na tele medzi kohútikom a chvostom, po stranách medzi lakťami a zadnou stranou zadných končatín pri všetkých farbách.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.