Obedience

cvičíme v klube KKSI v Bratislave, kde sa Ingrid Tkáčová ako jedna z prvých na Slovensku začala tomuto športu venovať naplno. Pod jej a Paľovým vedením sme zvládli skúšku OB Z  / 2krát - v októbri 2009 a máji 2010/. Teraz sa snažíme dopracovať s Goodiem na OB1.